♥ Là con gái

gần 7 năm trước

:

• Bạn không cần phải quá rực rỡ...

• Hay như phải quá thể hiện mình đa tình...

• Chỉ cần bạn giản đơn nhưng bắt mắt...

• Và chỉ cần bạn đủ đầy tình cảm...

• Với một người mà bạn thương yêu...

Bài viết nổi bật