Anh chị em cho xin ít kinh nghịêm đi Húê với ạ

gần 3 năm trước

P/s : ảnh Đầm Lập An, Công Viên Bạch Hổ Húê

Bình Luận

Khi Đến cổng đại nội Huế thuê xích lô Cty du lịch hết 100k họ sẽ cho đi một vòng ngoài đại nội rất nhiều di tích được thăm quan. Rồi mới vào thăm đại nội Huế.

Chè 20 món, các món hến

đi huế đừng bỏ qua ẩm thực, cái chị cũng ngon, cũng rẻ.:)))

Bg chị đi thế?

Bài viết nổi bật

Qsearch