Aroi tiếc cái pass wifi

khoảng 1 năm trước

Tính đi làm việc qua đêm, đến xofa thì hết chỗ mà đã hẹn với bạn nên phải sang Aroi

Rất hồn nhiên vào cái pass wifi trên hoá đơn để nhắn tin đia chỉ cho bạn, nhắn xong nhập pas vào lap thì k đc nữa

Hỏi ra mới biết 1 bill 1 pass

Thêm pass thêm bill :))

Đêm đã về khuya lại bắt mình nốc 2 cốc cf hay sao :((

Chán ghê

Giờ gọi đồ tiếp hay đi về ngủ?

Việc thì còn nhiều

P/s mùi cần cỏ trong quán rất thơm nên thôi, đi zìa

Trc uống 2 lần trên kim mã trà đào cam sả và món gì đó hơi chán

Nay uống latte đây khá đc nhưng thôi, thấy phiền

Bài viết nổi bật

Qsearch