bác sỉ ơi dạo nàyem hay bị ho có đờm

hơn 6 năm trước

..... tịt mũi nữa phải làm sao akj

Bình Luận

Cai benh nay uong thuok la khoi ma ban. Cach may thang truok to cung bj nhu cau ma a trai to lay thuok cko to uong gjo khoe nhu thuong roi

uk cam on pan nhju

The ban truok jo ko uong thuok ah

k ak h van ho ne pan

Ua vay ah. Co Khj bao La bj viem phe quan ko. Bj the lau chua. Ko lay thuok uong sao khoi dc

uk hj cam on minh khoi rui

Bài viết nổi bật