Bánh mì chà bông

hơn 4 năm trước

😁hơi buồn 1 chút vì k nở nhiều như mong muốn và bánh k đẹp. Rồi thêm cái chà bông nhà làm lên hình bánh đen thùi😭

Bình Luận

B xếp bánh gần nhau quá chỗ đâu cho bánh nở

thất bại là mẹ thành công bạn ui. Cố lên !

Bài viết nổi bật