bs cho e hoi e ngu hay ngáy la bi lam sao

hơn 6 năm trước

khac phuc tnao ạ?

Bình Luận

bn dug sp mua chua.mjnh cug bj ne nhug h khoi rui

Ban nen tu van o nhug trung tam y te.

Day la tjnh trang thjeu oxy luk b ngu k dung tu the thuj.faj co ng lat b khj dag ngay sag tu the khak se khoj

Day la tjnh trang thjeu oxy luk b ngu k dung tu the thuj.faj co ng lat b khj dag ngay sag tu the khak se khoj

dung sp gj vay diep anh sy

Bài viết nổi bật