Cả nhà cho mình hỏi làm bánh giống vậy thì dùng khuôn như thế

hơn 5 năm trước

nào vậy?

Bình Luận

mình nghĩ cho kem bánh vô chén inox ấy, thấy cũng vòm thế này

các lớp bánh xếp lớp bé dần lại ạ

Khuôn bán cầu bạn ạ, em Vy Long có bán đấy

Bài viết nổi bật