Các thánh cho hỏi bức ảnh số 03 trong bài này là ảnh Hà Giang

9 tháng trước
  • Lối rẽ đi Xín Cái, Sơn Vĩ hay ảnh trên đèo Ô Quy Hồ?👍

Bài viết nổi bật