Chán đời cuối tuần sau bỏ Hà Nội sau lưng chạy Cao Bằng

hơn 3 năm trước

, Lạng Sơn từ ngày sáng 17 tới ngày 20

Bạn nào đi cùng mình không? Chi phí rẻ tối đa

Team 14 người có bà chị trên Cao Bằng làm tour guide rồi

09654 62 868

Thanks all <3

Bình Luận

Cho mình đăt cục gạch mềm được không??

Tiếc quá

rủ dc thì rủ rồi

17 mới về đến HN

k bạn ạ

Đi Bắc Sơn qua ngày 15,,, lúa chuẩn bị chín rồi...aaaaaaaaaaaaaaaa

18 dc ko anh

hazz

20 là t2, ko nghỉ đc :(

851575 126362190881911 254357215 n

Hoàng A Phèo rủ em hườn kia đi đi

Bài viết nổi bật