chào bác sỹ

hơn 6 năm trước

.em bị đút gân ngón tay đã đi mổ nhưng chỉ phục hồi được 60 % vậy bay giờ phải làm thế nào để phục hồi được ít nhất 80% ( em đã dùng đủ thứ đông tây y kết hợp rồi mà vô tác dụng) yêu cầu ai biết thì nói cấm chọc đểu

Bài viết nổi bật