Chỉ còn vài ngôi nhà mái gianh rêu phong thế này còn sot lại

hơn 6 năm trước

ở y tý

Bình Luận

Nhưng mây, núi chắc là vẫn đẹp mà...

Cổ vật giữa đại ngàn

Y TÍ giờ khác nhiều vậy sao? Mình đi tình nguyện ở Y TÍ năm 2002, đến giờ chưa có dịp quay lại...

giống cây nấm :)

Vài năm nữa sẽ kinh hóa 100% giống như tây nguyên

Bài viết nổi bật

Qsearch