Chờ ngày mưa to

hơn 4 năm trước

😊

Bình Luận

thế đây là mùa mưa nước nước nó mới chẩy nhử này ạ. em tưởng đây là khi bt. nước chẩy thế này em thấy nhìn là phê rồi mà^

như trong phim í >.<

Mưa to phơi sáng nó lại nhìn ko mềm như này anh ạ

Đây là Ngầm Bò Đái(biển tên cầu cũng vậy nhé) tại thị trấn Ngả Hai, Bắc Sơn, L S nhé.

Tấm này mình chụp mùa thu. 2 tuần sau có việc đi qua thì thấy chảy như vòi nước ấy 😁

Hì, ở đây phải vào mùa mưa mới có nước bạn ạ. Nên đến đây phải chắc chắn không là cạn nhăn luôn 😊

pù luông hay đâu đấy Phúc Hà

Bài viết nổi bật

Qsearch