có anh em nào

hơn 6 năm trước

"máu" và muốn phượt không?

Bình Luận

Lại đánh bóng tên tuổi công ty

Tào lao gì đâu, nó PR đúng thời điểm đấy chứ :))

Ăn theo.

bà Nguyễn Hồng Nhung nếu đúng là đại diện cho iVIVU.com thì cà cái tổ chức iVIVU cũng tào lao như con nít

Gọi là: theo voi hít bã mía.

tớ thấy ko quan trọng là ai đó dùng cách nào để PR, nếu họ thành công (đạt đc mục đích) thì là họ giỏi!

Khi nào em huyền chíp đi hết y tý thì mềnh mua sách làm giầu cho em ý

Huyền Chíp dành giải chắc rùi

Bài viết nổi bật

Qsearch