Có bác nào biết đoạn này là đoạn nào ở hà giang không

9 tháng trước

Cho em ít thông tin với.

Bài viết nổi bật