Cửa Tử nhìn xuống đường vào

khoảng 6 năm trước

Sau khi bơi hoặc chèo thuyền sẽ trèo thang cao 3 mét để lên đỉnh hòn đá to nhìn xuống .

Bình Luận

ở nam hồ núi cốc thỳ phải

Hầu hết các bạn nữ đứng ngoài cửa xa xa chuẩn bị đồ picnic.

ở đâu đay bác ơi ?

nghe nói nc suối ko ổn định vì phụ thuộc mưa, lại kèm thêm nhiều đoạn lội suối nguy hiểm có đoạn phải có thang mới lên đc nên Cửa Tử ít người đi :)

nghe cửa tử đã thấy khiếp rồi

Mùa hè có thang và thuyền của dân,mùa đông thì mượn hoặc thuê của nhà dân gần làm dịch vụ nấu ăn, gà rừng ngon lắm 120k/kg chẹp...chẹp

nó nằm ở đại từ, dựa lưng vào dãy tam đảo :) nếu biết bay có thể bay sang tam đảo chơi :v

Kinh qua

Cửa tử thuộc thôn cửa tử xã hoàng nông,huyện đại từ,thái nguyên,mùa hè dân thái nguyên về đây tắm đông lắm

Cửa Tử - Đại Từ

đã đến

Bài viết nổi bật

Qsearch