danh sách tạm thởi các bạn đăng kí đi Hà Giang

hơn 6 năm trước

chiều thứ 5 ngày(17/10)đến tối chủ nhật(20/10) như sau:

  1. Sang Le(xế)

2.Ông Ông Lão Du Mục(ôm hoac xế)

3.Phi Hung Nguyen(xế)

4.Sony Đạt(xế) nhưng ko có xe

5.Tô Quý(xế)

6.Linda Ngô(ôm)

7.Hoa Tran(ôm)

8.Mít Xù(ôm)

9Nguyen Phuong Thao(ôm)

10.1 xe full bạn của Trần Bảo Việt

đây là danh sách tạm thời những bạn đăng kí đi cung này! nếu ai muốn thay đổi hoặc đăng kí đi thêm thì nhắn tin,coment cho mình,giới hạn còn 2 xe nữa! lest go!

Bài viết nổi bật

Qsearch