Đi làm về là 2 đứa chui vô bếp

khoảng 4 năm trước

2 vc nhà tớ sinh ra là để ăn các bác ợ 😜😜😜

Bình Luận

sạch dĩa tôm thôi, 2 món kia còn thì để mai gói theo ăn trưa

Nhin hap dan qua

Đồng vk đồng ck, chén chỗ này là hết :)

Beautiful life, chi!

Nhìn là tháy thèm òi có bạn như bà đăng hình chịu seo noi hehe

mon lam tom chay toi ntn

An du thiet

Bài viết nổi bật

Qsearch