Do lỗi datacenter

hơn 6 năm trước

các bạn dùng kết nối của VNPT, bao gồm cả 3G Vina và Mobi, đang khong vào được Phuot.vn. Kỹ thuật của datacenter đang khẩn trương khắc phục.

Phuot #CVN

Bình Luận

Thảo nào, chán thế

Lỗi đã fix xong :)

Bài viết nổi bật

Qsearch