Đường về bản

hơn 4 năm trước
  • Không nhớ nhưng hình như mình chụp tại sính lủng thì phải.

Bình Luận

đoạn này là từ ĐV qua Sính Lủng . chỗ đoạn cua xuống trung tâm xã chú ak! :)

Đúng là người Hà Giang, nhớ thế 😊

hi. mỗi đoạn đường là 1 đặc trưng. 1 vẻ đẹp riêng k lẫn vào đâu dc mà chú :D

Bài viết nổi bật

Qsearch