E đa tạ chị kp lê đã dịch công thức bánh donut giùm e

hơn 4 năm trước

Bánh phủ ganache.Ăn cũng chưa a giống tiệm lắm nhưng ăn cũng được.

Bình Luận

Dep wua😍

Đẹp như tiệm rồi đó bạn

Bài viết nổi bật

Qsearch