E đang kiếm 1 trường dạy nghề bếp để học theo nghề luôn sau này

gần 5 năm trước

e tìm hĩu nhiều rồi nhưng thông tin xô bồ qá :( ac nào từng có kinh nghiệm rồi cho e xin review giữa 2 trường Á Âu và Netspace, trường nào uy tín chất lượng và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp nhiều hơn ạ?

Bình Luận

Wa á âu học đi. Có thầy Hoàng Lâm. Cô Việt Mỹ. Cô Hiền Minh. dạy giỏi lắm...

Uh. Á Âu hic đi

Trường đó tốt đó

Bài viết nổi bật