E góp vui với nh

gần 5 năm trước

Bình Luận

Cacao e ạ

nhìn phát thèm chị ơi >”< nay e cũng đi học về xong :)) người lâng lâng ^

C ơi màu đen là ca cao ạ. Đẹp quá.

Thích thế. Đc đi học

hic, tại dốt nên phải đi học >”< muốn làm lắm rồi mà chưa mua khuôn >>”<<, chưa nấu nc đường >><<

Bài viết nổi bật