Fansipan ngay lúc này

khoảng 1 năm trước

Và hiện tượng này sẽ còn kéo dài ít nhất đến cuối tuần với nền nhiệt độ từ 0 đến -10 độ

Bình Luận

Mitmit [email protected] thích chưa?

Nguyễn hạnh hạnh

Tuyệt quá đi mà mình hem biết để đi

Nhích

Lên đườngggggg ......💃

Balo Đi Bụi

Bài viết nổi bật