Group được lập ra với mục đích chính là mang đến cho các thành viên ở mọi nơi

gần 5 năm trước

, mọi độ tuổi , mọi giới tính ... một sân chơi tự do học hỏi , trao đổi kinh nghiệm nấu nướng và chia sẻ các loại bánh trái , món ăn , dụng cụ của bếp iu dấu.

Bình Luận

Group ko khuyến khích buôn bán kinh doanh nên ai đăng kinh doanh sẽ mời ra...

Bài viết nổi bật