Hành quân lên Y T

hơn 6 năm trước

Bình Luận

Đi chín ngày 22 người cả nam lẫn nữ không có ô tô hậu cần thì làm sao chở hết đồ được bạn.

9 ngày. thế chắc chả bỏ xót góc nào

22 người chỉ cần 1 xe 16 chở đồ là được

Mình ở Tú lệ sáng sóm 5 gddax đi chụp choẹt rồi tới chưa là có mặt oqr MCC nên bạn Zn Trùng không gặp là phải vì chiều tối bịn mình nghỉ ở Tân uyên cơ

Bọn mình ở Mù Căng Chải vào ngày 16/9 bạn Lam Muniain ơi. Đi xe 16 chỗ thì không có được cảm giác ôm cua như thế nào bằng xe suv bác Hổ Trắng ơi. He he

khiếp, lại còn 2 ô tô bảo kê phía sau cơ à

16/9 e cũng từ Nghĩa Lộ lên Mù ngủ mà chả thấy ^

Mình đi MCC ngày 19, cũng gặp vài đoàn :)

Bài viết nổi bật

Qsearch