Hi Các Bạn

hơn 4 năm trước

chia sẻ Cách làm bánh Quẩy Mới Nhất, An toàn = công thức Mới LudaEasyCook: Bảo đảm [Sạch & Ngooon] nhất, clip cách làm https://youtu.be/caeYbcJzgk0

[Nói Không] với bột khai hay tro tầu! Làm quẩy bằng Men nở khô, kiểu châu Âu mới nhất, hướng dẫn cách ủ men bột làm bánh quẩy An Toàn, làm quẩy bằng nguyên liệu sạch, làm quẩy công thức an toàn.

LudaEasyCook

Bình Luận

[Sạch & Ngooon] nhất, clip cách làm https://youtu.be/caeYbcJzgk0

Bài viết nổi bật