Hình cũ up lại

gần 5 năm trước

...

Bình Luận

Ko có khiêm nhường đâu. Nhiều lúc em thấy mình cũng đẹp trai lắm....😅😅😅

Đường cắt đẹp quá a

Dạ. Còn nhiều người giỏi hơn em nhiều. Chỉ là chưa xuất hiện trong group này. E cũng mong được học hỏi nhiều người lắm...

Chị Maria Nguyen chấm điển là chính xác rồi Yan Baker

Yan Baker, bàn tay em là số 1 đó, chắc không có số 2 rùi...qúa đẹp luôn ,ai mà dám qua mặt được em đây .

Khiêm nhường qúa vậy N,Yan Baker

Thanks em...

Hahaha...Yan Baker.Have a nice week end.

Bài viết nổi bật