"Khi mọi người đang cuồng nhiệt với bóng đá thì chúng tôi lặng lẽ trong bóng tối

khoảng 1 năm trước

.."


Hôm nay, 10 phượt thủ chúng tôi đã chinh phục thành công hang Sa Khao, Thái Nguyên - hang mà dân địa phương chưa một ai đi đến điểm tận cùng.

Hang dài 5km và nhiệt độ trong hang là 2cm vì chúng tôi phải ngâm mìn trong nước lạnh ...

Đây là chuyến thám hiểm đầu tiên của năm 2018 và là chuyến thám hiểm tạm biệt năm Đinh Dậu của Hội Thám Hiểm Hang Động Việt Nam.

Bài viết nổi bật