ko biêt có say gì ko sao đt cua mình ích thây CCB có ai biêt

khoảng 3 năm trước

chi mình cam on nhiêu

Bình Luận

12987012 254121844924235 715133748859279887 n

cam ön các ban nhiêu mình đã thây rôi

Em nghe bạn em bán hàng nói là trang nào mình thường xuyên like sẽ hiện tin thường xuyên...chị likes kịch liệt vào thử xem sao chị....Hihihj

12963826 254122548257498 5420898208711598145 n

Đúng ròi vô cài đặc thông báo ak bạn

nhiều khi chị vô tình tắt thông báo từ CCB .nên trên dòng thời gian sẽ ko cập nhật

Bạn vô thông tin nhóm thử phần cài đặc xem

Có thể quá khứ chi bị block nên k thấy

...

Bài viết nổi bật

Qsearch