Lần đầu e đăng lên group

khoảng 5 năm trước

..cheesecake brownie của e...1 ngày đã ăn hết...hạnh phúc ko tả nổi

Bình Luận

Của CT Savourydays bạn Nguyễn Hoàng Lin nhé

Nguyễn Mai Trâm minhf dung lò sanaki 50l nhé

trông đã thấy ngon rồi :D bạn có thể cho mình xin recipe được không ?

Bạn dùng lò gì đấy?

Bài viết nổi bật