Lúc đoàn mình có 4 xe đi qua Mã Pì Lèng

khoảng 6 năm trước

hướng từ Mèo Vạc sang Đồng Văn trưa ngày 26/10 (trưa thứ 7 tuần trước) có 1 bạn chụp ảnh bằng điện thoại lúc đoàn mình đi qua chỗ bạn đấy đang chụp sông Nho Quế,cho bọn mình xin ảnh làm kỉ niệm :")

Bình Luận

Vậy là anh em mình gặp đi qua nhau trên MPL rồi. hôm í bọn e đi từ ĐV để về MV :)

lúc bọn anh đi qua Mã Pì Lèng chiều Mèo Vạc - Đồng Văn là tầm 13:30-14:00 chiều,lúc bọn em chụp có gặp đoàn gia đình phượt mặc áo phản quang mầu da cam với đoàn kết nối không ?

Bài viết nổi bật

Qsearch