Mình cần cần 2 xế join đoàn đi mẫu sơn 31

hơn 6 năm trước

12-1/1/14 không tuyển xế sinh sau năm 93 và không tuyển xế đi lần đầu nhé ( năm nay nhiều vụ quá mình cũng hơi sợ )

[MẪU SƠN] 31/12/13-1/1/14

đi từ sớm 31 , trưa 1 sẽ quay đầu nhé ... điểm đến sẽ là tp lạng sơn - quần thể hang động Nhất, Nhị, Tam Thanh, Nàng Tô Thị, Thành Nhà Mạc, Chùa Tiên, Giếng Tiên... đỉnh mẫu sơn , cửa khẩu tân thanh..

chí phí 250k ( xăng xe tự chia tính là 100k/ng)

" Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mảng vui quên hết lời em dặn dò "

Bài viết nổi bật

Qsearch