Mn cho mình hỏi chút

gần 3 năm trước

Làm kem bằng máy thì cthuc ntn chỉ giúp mình với! Tự làm cho an toàn ( mik muốn kem sầu riêng - bơ - dừa - dâu tây .... )

Thanks you ....

< hình k liên quan lắm ạ >

Bài viết nổi bật

Qsearch