Mộc Châu em chả thích chụp ở đồi chè

khoảng 3 năm trước

, mận đào, chỉ kiếm cái cây to ngồi ở gốc làm kiểu ảnh thôi, team gốc cây điểm danh :))))))

Bình Luận

cây đó ở đoạn nào b nhỉ

16425911 1076013792543836 2030074509754753848 n
16426291 1035928496536756 5302790564185473685 n

Đẹp quá :vvvvvvv

Bài viết nổi bật

Qsearch