Môi người trong hôi chi cho mình cái chuôi

hơn 4 năm trước

Giông trong hình a

Bình Luận

E cam ơn chi nhieu

Mình k có hình nên bạn xem hình bên google đỡ nhé.

Phải cái này kg ban ..sao năn cung kg giông lam

Cái này hơi thưa rồi. Với lại phải nặn đúng cách mới giống.

Uh dê chiêu minh di mua

Bạn mua đui sạo 6 cánh. Cái đui của bạn có 5 canh nên k giống đó.

Như này nè ch

Uh..dê di mua..Ban ơ đâu vay

Đui sao nhé bạn.

Là chui này nhưng cg do mjnh làm nữa ban fai dua tu trong ra ngoài và đừng chồng lên nhau wa

Lam phiền chi ...chi co thê chụp hình cho e xem ti dc kg a

Bài viết nổi bật