Nào có kém HG đâ

gần 3 năm trước

Bình Luận

Dốc Pha đin chị gánh anh thồ

Đèo Lũng lô anh hò chị hát 👌

Đèo Lũng Lô

15698194 1178785362212370 7611472314501366501 n
15665640 1178783648879208 5503819775872934326 n
15622102 1178782642212642 4467989154262506186 n

Trả lời các bạn đây

15589594 1178784995545740 7818736387610872207 n

Hai năm rồi chắc giờ còn khó đi hơn

Đèo Giàng hử cụ

Đoạn nào đây cụ

Đèo nào thì chia sẻ đi.méo thấy nói gì

15621733 378077565873692 7873712784135418101 n

Ảnh e cắt từ video

Thẩm Mã Hà Giang????

Đau vậy a

Ở đâu đây chế ơi

Bài viết nổi bật

Qsearch