"Người nấu ăn giỏi là người biết vận dụng những gì mình đang có cùng với kỹ thuật để tạo được sản phẩm tốt nhất

khoảng 5 năm trước

Bài viết nổi bật