Nhìn viên sỏi này đúng là không ai tin

gần 7 năm trước

không hiểu sao nó lại to đến thế?

Sock: Viên sỏi to như cốc vại trong bàng quang cả thập kỷ -->

http://giadinh.thongtinso.net/62804/vien-soi-to-nhu-coc-vai-trong-bang-quang-ca-thap-ky.html

Bình Luận

up

Bài viết nổi bật