Những gì cần mang khi đi đến SaPa

hơn 6 năm trước

Để tận hưởng chuyến đi và có kinh nghiệm tốt nhất trong Sapa, du khách nên được chuẩn bị tốt trước khi đi. Nhiệt độ trung bình ở Sapa là thấp hơn so với các khu vực khác ở Việt Nam nhiều, và địa hình miền núi có thể yêu cầu các công cụ chuyên ngành. Danh sách của chúng ta về những gì để mang mục này sẽ quét sạch tất cả những lo lắng của bạn trong việc chuẩn bị.

Bình Luận

Nghe thấy chữ Sapa là máu lên đó Trieu Ha

đi đâu chẳng có mấy thứ này

máu thì đi thôi Tina Trang Tình, theo tụi anh lun nè

uh, theo lên sapa thôi là dc rùi Tina Trang Tình

Đợi gần tới rồi tếnh e k theo 10 ngày như v dc :((

Cồn Khô Hà Nội thích điều này.

for fun thỳ chỉ cần 1 balo tiền là đủ :))

Bài viết nổi bật

Qsearch