ny em lấy ck

hơn 6 năm trước

e có nên đi dự đams cưới ko???

Bình Luận

ko

đi để làm gì cơ chứ... nếu người ấy lấy chồng, ta chấp nhận buôn tay, ko trốn tránh, phải đối mặt sự thật và chấp nhận nó... nhưng đâu nhất thiết là phải đi dự đám cưới, chỉ cần biết có đám cưới là đủ

Bài viết nổi bật