Quê hương là dòng thơ nhỏ

hơn 4 năm trước

Tuổi thơ con mãi đi tìm...

Hãy cho 1 trái tim nếu bạn thấy yêu quê hương...

Phượt hay đi làm xa luôn nhớ về tuổi thơ

Cái tuổi cởi chuồng tắm sông đỉa bâu vào đí*

Tắm sông chia đội đả bùn

Pháo cắm phân châu...bùm bùm..

Đốt cây rơm,ăn trộm hoa quả

Móc cua,tát vày bắt cá...

Cái thuở thả diều chạy dọc bờ đê thả diều

Cái thời chơi quay,bổ cù...

Ôi xin 1 vé về tuổi thơ...Hà Tây quê tôi đó!

Bài viết nổi bật

Qsearch