[RỦ RÊ LA CÀ

hơn 6 năm trước

MÌNH CẦN GẤP 1 XẾ đi ngắm tuyết sapa đi tối mai , sớm t4 có mặt ở HN , đi tàu chỉ chãy e máy trên sapa , đường sapa giờ uyết rất dày và trơn trượt + sương mù nên bạn nào trẻ khỏe đủ sức để chạy xe máy ở địa hình đó dưới trời gần 0 độ thỳ đăng kí với mình nhà , tối mai sẽ bắt tàu đi ! chi phí 700k ( k tính tiền ăn trên tàu vì tàu chạy đêm) mình sẽ chốt ds tước 0h đêm nay

Bình Luận

ở hà giang kũng có tuyết ma

Bài viết nổi bật

Qsearch