Sapa có còn đẹp khi vẫn còn cảnh thế này

hơn 6 năm trước

Thương bé con quá. Có ai biết địa chỉ bé con và gốc tích bức ảnh này không nhỉ? Muốn làm một điều gì đó cho bé

Bình Luận

Khổ thân bé!

Hãy tham gia các hội từ thiện bạn sẽ có rất nhiều địa chỉ có thể quan tâm. Đứa bé kia chỉ là một trong số vô vàn trẻ em cần được chăm sóc.

Bạn tham gia Quỹ từ thiện Smiles nhé!

Bài viết nổi bật

Qsearch