Stollen x

hơn 1 năm trước

mas

1000g bread flour (bc13)

100g sugar

10g salt

20g high sugar yeast

3g bread improver

200g butter

600ml milk

20g stollen spice

300g mix fruit

Bình Luận

24131598 1500470436727014 6476484610866627255 n

Cám ơn anh đã chia sẻ ct

Bài viết nổi bật

Qsearch