Sugar brioche

gần 5 năm trước

....

Bình Luận

Vâng....đang demi nè..

A có nhận đệ tử hk,hí

Đổi chỗ làm mới hả cưng

Hihihi...như vậy là đổi chổ làm rồi ,họ may mắn có được em đó Yan Baker,chúc mừng em nhé.Cho chị 1 cái đi đẹp qúa chắc không dám ăn nè em.

Pún Bread tài năng j đâu mà dám nhận đệ tử...

Thanks chị Maria Nguyen. Em cũng may mắn mới có chổ nhận em.. :D

E thích làm bánh mì

Bài viết nổi bật