Thác voi cách Đà Lạt 30km đi vào mùa khô từ tháng 11 tới tháng

hơn 6 năm trước

4 là đẹp nhất,hè rùi mình đi tắm mưa suốt 2 ngày

Bình Luận

Đã từng tới đây, mùa khô có thể chụp đc cầu vồng của thác.

Bài viết nổi bật

Qsearch