Thiên nhiên ko phải để làm tiền

khoảng 1 năm trước

lập team biểu tình phản đối FLC. Ai ủng hộ cho dấu chấm!

Tôi cùng anh em lên đường!

Link bài náo này từ cafeF lấy nguồn từ báo tri thức trẻ, nguồn khá chất lượng.

Các nhóm và thông tin tham khảo:

Group Chung tay cứu hang Son Doong: https://www.facebook.com/groups/206803843205061/

Thông báo từ FLC - Mọi người cùng kiểm tra nhé.

https://www.facebook.com/flcgroup/posts/1594926000600093?hc_location=ufi

Bài viết nổi bật