Thung lung cao phạ 4

hơn 5 năm trước

10/2013

Bình Luận

chuẩn. thung là thung Cao Phạ thuộc địa phận xã Cao Phạ, Khau Phạ chỉ là tên đèo thôi

564553 516489501765501 347057869 n

Khau phạ bạn nhé .

Very nice !!!

Bài viết nổi bật

Qsearch