Thung lũng cao phạ at 10 am 4

hơn 5 năm trước

10/2013

Bình Luận

Đất nước mình đẹp thế này mà không đi ,cứ bỏ tiền du lịch nước ngoài làm gì .

Mình cũng từng đi du lịch nước ngoài nhưng so ra thì nước mình rất đẹp.

từ đèo Khau Phạ dòm xuống, tựa tranh họa đồ

Bài viết nổi bật