Thung lũng cao phạ at 10 am 4

hơn 6 năm trước

10/2013

Bình Luận

Đất nước mình đẹp thế này mà không đi ,cứ bỏ tiền du lịch nước ngoài làm gì .

Mình cũng từng đi du lịch nước ngoài nhưng so ra thì nước mình rất đẹp.

từ đèo Khau Phạ dòm xuống, tựa tranh họa đồ

Bài viết nổi bật

Qsearch