Tớ dám chắc chỉ 2 năm mái nhà này sẽ được thay bằng mái tô

hơn 6 năm trước

Bình Luận

ơ thôn Lao Chải - Y tÝ

lên Tả Van - SP thực sự hơi thất vọng vì chỉ thấy 1 màu pro xi măng. Nhưng cũng ko trách họ được, họ cần 1 mái nhà chắc chắn. Chỉ muốn là thay vì pro xi măng thì lợp bằng mái tôn cho họ.

ở đâu đây b?

lạ & đẹp.

Bài viết nổi bật

Qsearch